HANGZÓ BIBLIA

Nyitólap

Megrendelés

Média tükör

Kapcsolat

Bemutató

Linkek

Részletek a Hangzó Bibliából

 

„Szól” a Biblia - Mindnyájunkhoz!

A mű forrása:

Halász Judit – a Biblia hangja

A bibliai szöveg

Gyermekeinkért

A vakokért és gyengénlátókért

A határainkon túl élő magyarokért

Hitoktatás

Misszió

 

Hangzó Biblia bemutató a 

Szent István Bazilikában

 

 

 

Médiapartner:

Szól a Biblia - Mindnyájunkhoz!

Úgy hisszük, kiadónk korszakos missziót - a XXI. század, az elektronikus kommunikáció századának misszióját - teljesíti, amikor az Önök kezébe adja a könyvek könyve, a Biblia hangzó interpretációját.

Mi az, hogy Hangzó Biblia? Ez egy valódi Biblia, avagy csak egy biblia-szerű valami? Győződjön meg róla, hogy igen, ez is a valódi Biblia.

A mű forrása:

A kiadó elsődleges szempontja volt a hiteles forrás!

A Pannonhalmi Bencés Főapátsággal megállapodva a ma Magyarországon talán legismertebb, legkedveltebb - alábbi - katolikus bibliafordítást használtuk forrásként.

Újszövetségi Szentírás

Bencés Kiadó és Terjesztő Kft. Pannonhalma (2005)

ISBN 963 9053 66 X

Halász Judit - a Biblia hangja

Célunk az volt, hogy egy olyan hang, egy olyan tiszta emberi személyiség tolmácsolja a Szentírást, aki egyaránt képes hitelesen szólni felnőtthöz és gyermekhez, fiatalhoz és időshöz, nőkhöz és férfiakhoz.

A választás könnyű és egyértelmű volt.  Halász Judit! - aki lényegében az első kérésre igent mondott.

A felvételek azután teljes bizonyossággal meggyőztek minket, s gondolom meggyőzik mindazokat, akik már kezükben tartják a Hangzó Bibliát, s otthon hallgatják, avagy ide kattintva meghallgatnak néhány részletet.

Halász Judit hangja, a kibontakozó evangéliumi történet hamarosan Önöket is elvarázsolja.

Szól a Biblia! A teljes és hiteles Újszövetségi Szentírás. Reméljük, mindnyájan szinte ugyanazt az élményt lesznek képesek átélni, mely a szerencsés emberek gyerekkorából felejthetetlen: valaki őszinte szeretettel olvas, mesél!

Képzeletünk, - mintha csak magunk olvasnánk - szabadon szárnyal. Megelevenednek, újra és újra lejátszódnak a bibliai történetek.

A bibliai szöveg

A Biblia eredeti szövegű olvasása néha még a fölnőttek számára is embert próbáló feladat. Sok gyerek, fiatal lelkesen elkezdi, de bizony még felnövekedve is csak kevesek küzdik át magukat az egészen. A Hangzó Biblia élménye egészen más, hiszen teljes szívünkkel és lelkünkkel a történetre, a bibliai gondolatra koncentrálhatunk

Hallgassák folyamatosan, vagy válasszanak a fejezetek közül. Ebben segít a szövegkönyv.

Ha nyomatékosítani, tudatosítani kívánjuk az élményt, kézbe vehetjük a szöveget, amelynek jegyzetei között az eredetivel megegyező formában találjuk a hivatkozásokat, magyarázatokat. Ezek összefüggéseket tárnak fel, magyarázatát adják a talán nehezebben értelmezhető gondolatoknak.

Hogy az élmény még erőteljesebb és hitelesebb legyen, a sorozatként megjelenő Hangzó Bibliával együtt tehát - egy folyamatosan összefűzhető könyv formájában - újra megjelenik a teljes hiteles bibliai szöveg, a hozzá fűzött hivatkozásokkal és magyarázatokkal együtt.

A folyamatosan megjelenő tíz részes sorozat végén kezünkben tarthatjuk a gyűjtőcsomagolásban egybefűzött teljes Újszövetségi Szentírást.

Gyermekeinkért

Az elektronikus média és kommunikáció elképesztő mennyiségű jelentős részében értéktelen és romboló hatása nem kerüli el gyermekeinket. Lényegében nem tudjuk, s nem is zárhatjuk el őket attól, hiszen lépten nyomon, az utcán, az iskolában, a TV-ben, az interneten találkoznak vele, belébotlanak.. Csak egyet tehetünk. Segíthetjük őket az önálló egyértelmű értékrend kialakításában. Megtaníthatjuk az igazi értékek felismerésére, kiválasztására, a szelektálásra. Segítsük őket, hogy rátaláljanak a kor kihívásainak megfelelő, ma már elektronikusan is egyre nagyobb számban fellehető igazi értékekre.

Ilyen egyértelmű igazi érték a Hangzó Biblia Halász Judit tolmácsolásában. Ki ne szeretné, hogy gyermekei is részesüljenek ebben az élményben? Segítsünk nekik!

(Többen számoltak be arról, hogy gyermekeik az esti mese,- imádság után a Hangzó Biblia egy- egy fejezetét, szakaszát hallgatva szenderülnek álomra.)

A vakokért és gyengénlátókért

A hangos könyv közismerten az a kiadói műfaj, mely elsődlegesen a vakok és gyengénlátók olvasására alakult ki.

A Hangzó Biblia kiadójának nem titkolt közvetlen célja, hogy a vakok és gyengénlátók, valamint mindazok kezébe is adja e hangzó könyvet, akik koruk, vagy betegségük miatt már csak nehezen, vagy egyáltalán nem tudnak olvasni.

A határainkon túl élő magyarokért

E Hangzó Biblia kiadás magától értetődően szól minden, a Kárpát Medencében magyar anyanyelvi környezetben élő magyarhoz. Gondoltunk azonban arra a több millió határainkon túl élő magyarra, akik más nyelvi környezetben élve, olykor már más nyelven gondolkodva, akár másod-, vagy harmadgenerációs nemzedékként egyre nehezebben tudják anyanyelvükön olvasni, érteni, befogadni a Szentírást. Nekik a Hangzó Biblia egy igazi kapaszkodó: egyszerre köti őket magyar nyelvünkhöz, s a könyvek könyve eszmevilágához.

Hitoktatás

A keresztény hit alapja az újszövetségi szentírás. Szükséges tehát, hogy gyakran idézzük az abban foglaltakat. Egy - egy mondat, bibliai gondolat elemzésekor természetes, hogy a hitoktató saját maga olvassa, idézze azokat. Az egyes fejezetek összefüggő folyamatos felolvasása azonban igazi előadóművészi feladat, s e feladatra - magas művészi szinten – értelemszerűen csak kevesek vállalkozhatnak.

Eddigi tapasztalataink, s a gyakorló papok, hitoktatók beszámolói megerősítenek minket abban, hogy jó szívvel ajánljuk az egyházi (plébániai) és iskolai hittanórák természetes audió eszközeként a Hangzó Biblia megjelent könyveit.

 A feladat annyira időszerű, hogy kiadónk, együttműködve a hitoktatás módszertanáért felelős egyháztudósokkal, a közeljövőben elkészíti, s ezen oldalakon is közzéteszi a Hangzó Biblia intézményes hitoktatási, s mindennapi hitéleti használatára ajánlást tevő tanulmányát.

Misszió

A Biblia vallási, kultúrtörténeti és irodalmi jelentőségét nem szükséges itt hangsúlyozni, hiszen értéke mindnyájunk számára nyilvánvaló.

Hitünk szerint egyfajta missziót teljesítünk azzal, hogy a bibliai tartalmat, hallgatható gondolatként eljuttatjuk azokhoz, akik eddig nem, vagy csak mérsékelten érdeklődtek iránta, és mindazokhoz, akik jól ismerik a Szentírást, de szívesen újraolvassák azt Halász Judit meggyőző és hiteles interpretációjában.

A Bibliát újra meg újra olvasva mindig új gondolatokat, új hangsúlyokat, s saját személyiségünkre vetítve is új értelmet fedezhetünk fel. Ha hívőként olvassuk, megerősít minket, ha "csak" mint a könyvek könyvét vesszük kézbe, olvassuk, hallgatjuk, alapvető örök emberi értékeket tehetünk magunkévá, és talán jobbá, tisztábbá, emberibbé válhatunk általa.

A Biblia mindnyájunknak, mindnyájunkhoz - szól!

Csak meg kell hallani.

 

Borz Miklós

Euro-City Kiadó Kft.